Izobraževanja

Slovenski center za raziskovanje samomora želi družbeno-odgovorno informirati javnost in strokovne službe o duševnem zdravju in samomoru. Organiziramo različne dogodke, predstavitve, okrogle mize, novinarske konference in izobraževalne delavnice.

We implement workshops, educational meetings and interventions in the field of mental health, depression, stress and suicidal behaviour for different target groups. For further information, contact us.

Triple i conference

logo - triple i

Each May we organize an international conference on suicide and suicidal behaviour, called Triple i – intuition, imagination and innovation.

Distinguished experts in the field of suicidology are invited to the conference to speak about research, interventions and postvention after suicide. Relaxed environment and concurrent topics create a platform for the participants to connect. We believe that this is a starting point for progress in the field. Further information can be found here.

Workshops and education for adolescents, teachers and parents

Za mlade, njihove učitelje, vzgojitelje in starše smo pripravili integrativen program izobraževanja, intervencij in dogodkov. Pokukajte v opis projekta A (se) štekaš?!?

Predavanja in delavnice za učitelje, šolsko osebje in starše temeljijo na tem, kako prepoznati in ukrepati v primerih samomorilnega vedenja. V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2009 izdali publikacijo Spregovorimo o samomoru med mladimi in jo diseminirali po vseh regijah po Sloveniji. V letih 2009 in 2013 pa smo sodelovali v dveh velikih evropskih projektih (SEYLE in WE-STAY) za spodbujanje duševnega zdravja med mladimi.

Izobraževanja za zdravstvene delavce, socialne delavce in policiste

Za zdravstvene delavce izvajamo delavnice in predavanja o samomoru in samomorilnem vedenju. Za več informacij, se obrnite na naše kontaktne podatke.

V okviru Projekta MOČ organiziranmo tudi usposabljanja strokovnjakov (zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci, policisti) za prepoznavo depresije in samomorilnega vedenja in širimo mrežo svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski. Posebnost projekta bodo tudi delavnice Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost, namenjene strokovnjakom.

Spregovorimo o samomoru in medijih

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2010 izdali publikacijo Spregovorimo o samomoru in medijih. V okviru skupnega projekta smo po vseh slovenskih regijah izvedli delavnice za urednike in novinarje. Več o odgovornem poročanju o samomoru je na voljo na podstrani o medijih.

Spregovorimo depresiji in samomoru med starejšimi

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2010 izdali publikacijo Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi in izvedli delavnice za zdravnike in druge, ki delajo s starejšimi o tej temi. Izvedli smo tudi delavnice za starejše občane.

Prav tako smo v okviru skupnega projekta z IVZ izdali zloženko Depresija med starejšimi.

Delavnice čuječnosti

Sodelavci našega centra so usposobljeni za izvajanje na čuječnosti temelječe kognitivne terapije. V okviru tega izvajamo celosten 8-tedenski Program NARA – obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost in Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost, ki je namenjen strokovnjakom. Prav tako izvajamo posamezne krajše delavnice ali predavanja na temo čuječnosti.