Publikacije

Živ? Živ! spletna stran je napisana na poljuden način. Zato naši članki le redko vključujejo (daljše) navedbe virov, avtorje člankov ali dodatno gradivo, ki bi ga želeli prebrati zahtevnejši bralci ali strokovna publika.

zivziv spletna

V namen informiranja bralcev smo zato zbrali relevantne članke oz. monografije, ki smo jih izdali v okviru našega dela. Upamo, da bodo publikacije pripomogle k ozaveščenosti širše in predvsem strokovne javnosti.

Vabljeni k branju.

Strokovne monografije ter znanstveni in strokovni članki sodelavcev Slovenskega centra za raziskovanje samomora

Vse objavljene publikacije so namenjene nekomercialni rabi, predvsem za namene uporabe znanstvenih in strokovnih spoznanj za namene razumevanja in preprečevanja samomora. Pri navajanju gradiv upoštevajte avtorske pravice in pravila izdajateljev. 

Lancet Small

2015

COTTER, Pádraig, POŠTUVAN, Vita, et al. Help-seeking behaviour following school-based screening for current suicidality among European adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2015. 

WASSERMAN, Danuta, POŠTUVAN, Vita, et al. School-based suicide prevention programmes : the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. The Lancet, 2015.

2014

CARLI, Vladimir, POŠTUVAN, Vita, et al. A newly identified group of adolescents at “invisible” risk for psychopathology and suicidal behavior : findings from the SEYLE study. World Psychiatry, 2014, vol. 13, iss. 1, str. 78-86.

JERIČEK KLANŠČEK, Helena, ŽIBERNA, Janina, KOROŠEC, Aleš, ZURC, Joca, ALBREHT, Tit. Mental health inequalities in Slovenian 15-year-old adolescents explained by personal social position and family socioeconomic status. International journal for equity in health, 2014, vol. 13, no. 26.

KAESS, Michael, PODLOGAR, Tina, POŠTUVAN, Vita, et al. Risk-behaviour screening for identifying adolescents with mentalhealth problems in Europe. European child & adolescent psychiatry, 2014, iss. 7, vol. 23, str. 611-620.

KAESS, Michael, POŠTUVAN, Vita, ŽIBERNA, Janina, et al. Pathological Internet use among European adolescents : psychopathology and self-destructive behaviours. European child & adolescent psychiatry, 2014.

MALONEY, Julia, POŠTUVAN, Vita, et al. How to adjust media recommendations on reporting suicidal behavior to new media developments. Archives of suicide research, 2014, vol. 18, no. 2, str. 156-169.

RÜÜTEL, Erik, POŠTUVAN, Vita, et al. Alcohol consumption patterns among adolescents are related to family structure and exposure to drunkenness within the family : results from the SEYLE project. International journal of environmental research and public health, 2014, vol. 11, iss. 12, str. 12700-12715.

SARCHIAPONE, Marco, POŠTUVAN, Vita, MARS, Urša, et al. Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. Sleep medicine, 2014, vol. 15, iss. 2, str. 248-254.

 ethical issues in prison psychiatry

2013

BALÁZS, Judit, MARUŠIČ, Dragan, POŠTUVAN, Vita, et al. Adolescent subthreshold-depression and anxiety : psychopathology, functional impairment and increased suicide risk. Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines, 2013, vol. 54, no. 6, str. 670-677.

BRUNNER, Romuald, PODLOGAR, Tina, POŠTUVAN, Vita, et al. Life-time prevalence and psychosocial correlates of adolescent direct self-injurious behavior : a comparative study of findings in 11 European countries. Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines, str. 1-12.

CARLI, Vladimir, MARS, Urša, POŠTUVAN, Vita, et al. The saving and empowering young lives in Europe (SEYLE) randomized controlled trial (RCT) : methodological issues and participant characteristics. BMC public health, 2013, vol. 13, no. 479, str. 1-23.

COPPENS, Evelien, POŠTUVAN, Vita, et al. Public attitudes toward depression and help-seeking in four European countries baseline survey prior to the OSPI-Europe intervention. Journal of affective disorders, 2013, str. 1-10.

KODAKA, Manami, POŠTUVAN, Vita, et al. Exploration of factors associated with social worker attitudes toward suicide. International Journal of Social Psychiatry, 2013, vol. 59, no. 5, str. 452-455.

POŠTUVAN, Vita, et al. Media recommendations on reporting suicidal behaviour and suggestions for optimisation. Acta psychiatrica Scandinavica, 2013, str. 1-2.

POŠTUVAN, Vita, MADJAR, Tanja. Ethical issues of mental health care in slovene prison system. V: KONRAD, Norbert, VÖLLM, Birgit, WEISSTUB, David N. Ethical issues in prison psychiatry, (International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, ISSN 1567-8008, 46). Dordrecht: Springer, 2013, str. 294-314

SISASK, Merike, POŠTUVAN, Vita, et al. Teacher satisfaction with school and psychological well-being affects their readiness to help children with mental health problems. Health education journal, str. 1-12.

ŽIBERNA, Janina, POŠTUVAN, Vita, MARS, Urša, PODLOGAR, Tina, DE LEO, Diego. ŽIV? ŽIV! raziskovalno – intervencijske dejavnosti Slovenskega centra za raziskovanje samomora = Ziv? Ziv! research and intervention activities of the Slovene center for suicide research. V: KOPČAVAR GUČEK, Nena, PETEK, Davorina. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : (družina, psihiatrija, pulmologija, preventiva, bolečina, infekcije, zdravje žensk, delavnice) : zbornik predavanj : 39. strokovno srečanje timov, Ljubljana, 31. 5.-1. 6. 2013, (Družinska medicina, Supplement, 2013, 11, 2). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2013, str. 140-147.

SEYLE Awareness

2012

DURKEE, Tony, MARUŠIČ, Dragan, POŠTUVAN, Vita, et al. Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe : demographic and social factors. Addiction, 2012, vol. 107, no. 12, str. 2210-2222.

KUZMANIĆ, Marja, POŠTUVAN, Vita. Qualitative research in suicidology : values, strengths and ethical issues. V: SCHWEIZER, Karin (ur.). Values and diversity in qualitative research, (Qualitative Psychology Nexus, Vol. 10). 1st ed. Tübingen: Center for Qualitative Psychology, 2012, str. 163-177.

POŠTUVAN, Vita, KUZMANIĆ, Marja. Qualitative approaches in psychological suicide studies: values, and ethical issues.

POŠTUVAN, Vita, et al. Suicide prevention for youth – a mental health awareness program: lessons learned from the Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) intervention study. BMC public health, 2012, vol. 12, no. 776, str. 1-26.

POŠTUVAN, Vita, ŽIBERNA, Janina, DE LEO, Diego. Needs and interventions for suicide survivors – preliminary results of a study from Slovenia. V: CAPOZZA, Dora (ur.), TESTONI, Ines (ur.). Dinanzi al morire: percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento paaliativo: [Atti del Convegno Padova, 6-7-8 settembre 2012]. Padova: Padova University Press, 2012, str. 531-538.

ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Development and implementation of suicide prevention activities : report from Slovenia. V: OLISAH, Victor (ur.). Essential notes in psychiatry. Rijeka: InTech, cop. 2012, str. 333-354.

ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Merkmale und Trends von Suizidalität und Suizidprävention in Slowenien. Suizidprophylaxe, 2012, jg. 39, ht. 3, str. 97-100.

 pogled

2011

CARLI, Vladimir, POŠTUVAN, Vita, et. al. Self-harm in prisoners. CNS spectrums, 2011.

FELTZ-CORNELIS, Christina M., POŠTUVAN, Vita,  ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, et. al. Best practice elements of multilevel suicide prevention strategies. Crisis, 2011, vol. 32, no. 6, str. 319-333.

PODLOGAR, Tina, BAJEC, Boštjan. Povezanost časovne perspektive z osebnostnimi lastnostmi in subjektivnim blagostanjem = The connection of time perspective with personality traits and subjective well-being. Psihološka obzorja, 2011, letn. 20, št. 1, str. 43-62.

ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Pogled na in čez pogled. Pogled, 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 9-10.

ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Težave, pasti in izzivi pri obvladovanju duševnih stisk in samomorilnega vedenja mladostnikov ter starostnikov. V: LESKOVAR, Mateja (ur.). I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Izzivi, pasti, težave sodobne družbe, od 29. 06. do 01. 07. 2011. Rakičan: RIS Dvorec, 2011, str. 98-103.

TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Poročilo s 13. ESSSB : Rim, september 2010. Pogled, 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 104-105.

 Screen shot 2013-11-11 at 19.29.44

2010

KODAKA, Manami, POŠTUVAN, Vita, et. al. A systematic review of scales that measure attitudes toward suicide. International Journal of Social Psychiatry, 2010, str. 1-24.

ROŠKAR, Saška , TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita. Spregovorimo o samomoru in medijih : preprečevanje samomora – strokovne smernice za odgovorno novinarsko poročanje. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2010.

TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita, ROŠKAR, Saška. Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2010.

WASSERMAN, Danuta, MARUŠIČ, Dragan, POŠTUVAN, Vita, et. al. Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) : a randomized controlled trial. BMC public health, 2010, vol. 10, no. 192, str. 1-14.

2008

ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita, GROLEGER, Urban. Spregovorimo o samomoru med mladimi. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2008. 

2007

POŠTUVAN, Vita, BEČAJ, Janez, MARUŠIČ, Andrej. Nurses’ attitudes towards depression : a study in Slovenia. Psychiatria Danubina,  2007, vol. 19, no. 1/2, str. 61-67.